Coaching traject

Terug

1Ik begin altijd met een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch of persoonlijk bij mij in de praktijk. In dit gesprek kijken we of er een klik is en of ik verwacht dat ik jullie kan helpen. Na het gesprek kunnen jullie aangeven of jullie een coachtraject willen starten.


2 Daarna krijgen jullie een vragenlijst, die we tijdens de eerste sessie samen doorlopen. Het zijn onder andere vragen over de ontwikkeling en het gedrag van je kind, over de hulpvraag en over het doel van het coachtraject.


3Tijdens de intake gaan we op zoek naar de (precieze) hulpvraag en het doel. Waar loopt je kind tegenaan en welke invloed heeft dat op hem of haar en de omgeving? Wat kan er beter of anders? Hoe ziet dat beter of anders er uit, dus wat willen jullie bereiken met het coachen? Het is hierbij belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf keuzes te maken. Het resultaat moet haalbaar zijn en binnen de eigen mogelijkheden van je kind liggen. Daar gaan we vervolgens samen mee aan de slag.

4In de volgende sessies ga ik samen met ouder(s) en kind op zoek naar oplossingen voor zijn of haar probleem. Jullie gaan je eigen kwaliteiten en talenten (her)ontdekken en deze leren in te zetten op momenten dat het probleem zich voordoet. We gaan kijken naar wat er goed gaat in plaats van wat er minder goed gaat, want wat goed gaat, kunnen jullie weer gebruiken op momenten dat het probleem zich voordoet.

5Bij voorkeur heb ik na elke sessie nog even kort contact met de ouder(s), het kind kan dan nog even spelen om zo weer los te komen van de coaching. We stemmen dan af hoe het gaat en ik leg eventueel opdrachten voor de komende periode uit. Een goede samenwerking is belangrijk voor het proces, het kind kan het niet alleen.


6Aan het eind van elke sessie overleg ik met jullie of en hoe we verder gaan. Ook hier ga ik weer uit van eigen verantwoordelijkheid en zelf keuzes maken.

 


zon

Een coaching traject is meestal kortdurend (afhankelijk van het probleem)