Coaching op school

Terug

Kindercoach in de school

Sommige kinderen worden belemmerd in hun functioneren op school. Ze hebben 'volle' hoofden, vinden het lastig zich te concentreren of hebben moeite nieuwe dingen te leren.

Daarnaast hebben kinderen faalangst, zijn snel boos of niet gemotiveerd om te leren. Ook zien we kinderen die problemen ervaren in de omgang met andere kinderen, waardoor samenwerken en samen spelen vaak niet goed lukt.

Als school kunt u gebruik maken Lev- kindercoaching voor extra ondersteuning middels coaching (PGB), voor kinderen die het wat lastiger hebben op sociaal en emotioneel vlak.

Zoals:

  • Sociale vaardigheden
  • Taalontwikkelingsstoornis/ slechthorendheid (CI)- gebarencursus
  • Faalangst
  • Concentratieproblemen/ motivatieproblemen
  • ADHD
  • Autisme

Als kindercoach in de school kijk ik samen met het kind waar het tegenaan loopt en waar het een oplossing voor nodig heeft. Sommige problemen zijn concreet en praktisch aan te pakken, zoals het stapsgewijs plannen en organiseren van taken of het uitpraten van (oude) conflicten. Andere zaken vergen meer tijd en aandacht. Te denken valt aan opkomen voor jezelf, hulp durven vragen of het verwerken van nare ervaringen.

Ik werk altijd in samenspraak met de volwassenen om het kind heen. Ouders en leerkrachten leveren belangrijke informatie; het kind geeft zélf aan wat de hulpvraag is. Deze nieuwe benadering van het bekende 'remedial teaching' sluit heel goed aan bij het 'passend' onderwijs van nu!

Voor meer informatie over deze vorm van ondersteuning kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.