Lev Kindercoaching

Terug

Voor alle kinderen en ouders die net dat steuntje in de rug nodig hebben.

Ouders en professionele opvoeders geven steeds vaker aan behoefte te hebben aan praktische ondersteuning, waardoor zij de spontane ontwikkelingsmomenten van hun kinderen beter kunnen herkennen en stimuleren. Zeker in situaties waarin zij te maken krijgen met kinderen die speciale aandacht nodig hebben vanwege gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen.


Aan welke problemen kun je o.a. denken:

 • Pesten
 • Concentratieproblemen
 • Slaapproblemen
 • ADHD / vol hoofd
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Problemen met de sociale vaardigheden
 • Verlegen/ terug getrokken gedrag
 • Boosheid/ frustraties/ angsten
 • Taalstoornis/ slechthorendheid - gebarencursus
 • Echtscheiding/ rouwverwerking
 • Faalangst
 • Verkeerd zelfbeeld
 • Ik leer leren (training)
 • Hulp op school

LEV kindercoaching biedt een veilige en stimulerende leeromgeving en maakt gebruik van een oplossingsgerichte aanpak (kids ‘skills).

Een praktisch coaching traject waarin we met elkaar op zoek gaan naar oplossingen en handvatten.
Bij het coaching traject zijn de ouder(s) aanwezig, zo kunnen we samen tot een praktische oplossing komen, het kind kan het niet zonder de hulp van zijn ouders.